Klachten:

Als CAM-therapeut doe ik mijn uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen. Vrijwel altijd tot grote tevredenheid van cliënten. Toch kan het voorkomen dat je vindt of vermoedt dat ik als therapeut, om welke reden dan ook, niet juist gehandeld heb.
 
Als FAGT geregistreerde CAM-therapeut ben ik vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via Quasir en geschilleninstantie Zorggeschil welke door het ministerie van VWS is erkend. Daarnaast sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.
 
In geval van een klacht, kun je het volgende doen:
  1. Neem contact met mij op en leg je probleem voor. We zullen proberen er samen uit te komen.
  2. Indien dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft, kun je contact opnemen met Quasir. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal je dan gaan begeleiden in dit proces.
  3. Als ook de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, is er de mogelijkheid van een geschillencommissie. Je klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.